Overdracht bestuur met Kubb en BBQ.

Overdracht bestuur met Kubb en BBQ.

Categorie : Fietsbericht

Zoals in onze eerdere berichtgeving aangegeven zal op zaterdag 28 augustus de ALV gehouden worden van de WTC de Nijerieders. Naast een formeel gedeelte willen vooral ook een informele gezellige middag organiseren voor onze leden en hun aanhang. 

Programma:

We nodigen jullie uit vanaf half 3 bij de skeelerclub in Nijeveen.

Aansluitend op de ALV zal na een korte uitleg in teamverband ge-kubbt worden (uitleg ter plekke), en vanaf 17u gaat de BBQ aan (geen uitleg nodig 😉).

Opgave via mail aan de secretaris en graag uiterlijk woensdag 25 augustus ivm inkopen. 

Graag aangeven met hoeveel personen en ook of we rekening moeten houden met dieetwensen/vegetarisch

Kosten

Voor leden is de BBQ gratis, voor aanhang 10 euro pp, voor kinderen tot 18 jaar 5 euro pp. Eerste 2 drankjes zijn gratis, voor de overige consumpties vragen we een vergoeding. Contante betaling van zowel entree als consumpties 

Mocht jij (of iemand uit je gezin) het leuk vinden om te helpen bij het BBQen of achter de bar laat het ons weten, wij zijn blij met extra handjes!

Tot de 28ste !!

Groet van het nieuwe bestuur

Peter, Fred, Edwin, Arjen, Gerien, Sjaak en Bastienne

———————————————————————————————————————————

AGENDA ALV

  1. Opening en welkom
  2. Financieel verslag
  3. Bestuurssamenstelling:
  4. Het bestuur draagt voor:

Voorzitter – Peter Millenaar
Secretaris -Fred Zweistra
Penningmeester – Arjen Lok
Ledenadministratie – Edwin Vos
Algemene bestuursleden
Sjaak Hertongh
Gerien van Goor
Bastienne Peelen

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk een week voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk melden via secretaris@.…… De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de steun van minimaal drie stemgerechtigde leden.

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Henri Koster, Ronald Hensbergen, Michel Bakker & Bert Schoemaker
  1. Vaststellen contributie 2021 en 2022
  2. Rondvraag
  3. Sluiting officiële deel vergadering

Laatste nieuws

Fietsweer

Hoofdsponsoren